UTVA SILOSI AD KOVIN

  Utva silosi se nalazi na opstini Kovin, mesto Kovin, adresa Dunavska 46 . Matični broj preduzeća je 08196575.

  Akcionarsko društvo za proizvodnju silosa, profila i opreme utva silosi kovin je osnovano 06.07.1990. godine.

  Preduzeće Utva silosi je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je proizvodnja metalnih konstrukcija i delova, šifra delatnosti 2511, industrija.

  Matični broj Utva silosi je 08196575.

  PIB:

  101406441

  Matični broj:

  08196575

  Šifra delatnosti:

  2511

  Adresa:

  Dunavska 46

  ads

  Zakonski zastupnik:

  Sava Krstić - generalni direktor

  Tekući računi:

  160-109728-13

  345-8585-43

  355-1006263-76

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner